Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

 

Arbetsförmedlingen bygger för närvarande på ett nytt system för digital jobbmatchning kallat jobtech. I systemet som innehåller flera olika delar ingår den nya kompetensdatabasen. I denna finns idag 40 000 kompetenser som man fått fram via att söka i 6 miljoner platsannonser. Systemet är fortfarande en pilotverksamhet men kan komma att användas både av företag och jobbsökanden i framtiden.

Läs mer