Kompetensutveckling (37)

 

Kompetensutveckling


Adults learning social media - Also me!

Nordplus Adult project

The overall objectives of the project Also me! are to increase information and to deepen understanding about the social media, to improve the skills of adult educators and journalists to professionall...

AGADE - "A Good Adult Educator in Europe"

EU Grundtvig project. Agade is based on the experience from Learning 4 Sharing (see link below), a NCM project 2000 – 2003.

AGADE, "A Good Adult Educator in Europe", has been granted support by the EU Grundtvig Programme. The curriculum development project lasts two years, and a European course for adult educators will be ...

Manual for Adult Education practitioners (pdf)

ALVA – Adults Learning Visual Arts

Nordplus Adult project

Working methods / forms of the project
Four workshops of arts and crafts, learning in Moodle-environment, art and cultural happenings

Goal:
To develop arts and craft studies for adults, to learn ...

Ylöjärvi Adult Education Centre

BABAR

Nordplus Voksen -projekt

Becoming Adult Educators in the Baltic-Sea Region (BABAR)aims at

- mapping out current initial education and training pathways for adult educators-to-be as well as different understandings of profe...

www.dpu.dk/babar

BAEA

EU Grundtvig project

BAEA, "Becoming Adult educators in the European Area" is a transnational project aimed at analysing processes of professional qualification and identity building among adult educators-to-be.

www.dpu.dk/baea

Bättre konceptet – för en bättre utbildning

Nordplus Voksen -projekt

Samverkan för en Bättre kompetensutveckling

Den första Bättre-kursen utvecklades och genomfördes under läsåret 2003-2004. Responsen från näringsliv och lärcentra var så god att Högskolan i Borås, H...

Career Development Programs for Women in Science and Technology through Life Long Learning

Nordplus Adult

The intention of the project

We are going to work out and to propose the new study programs for women with a higher education which have not been represented in Baltics till now, likely, science co...

Project web page

Project description (pdf)

Cultural heritage of women and entrepreneurship

Nordplus Vuxen -project

A project for women entrepreneurs in Estonia, Latvia and Sweden

The vision of the project is to create a network of women entrepreneurs around the Baltic Sea, a network that will expand to more wom...

www.womenculture.eu

The Education Intelligence

Network project

The Education Intelligence is a network project, which will chart a nationwide forecast of the key occupations and qualification needs of the cutting-edge fields of business and industry in the future...

www.ek.fi/ek_suomeksi/tulevaisuusluotain/englanti/index.php

En brygga mellan forskning och skolvärld för vuxna

Nordplus Voksen -projekt

Partnerorganisationerne repræsenterer et bredt felt inden for uddannelse, forskning og erhverv i Danmark, Norge og Sverige.
Av de deltagande organisationerna är fem svenska, tre danska och en norsk. ...

www.cormea.org

Frivillighetens læringslandskap - Nordisk samarbeid om kunnskapsproduksjon og læringsformer i frivillige kulturorganisasjoner

Nordplus Voksen projekt

Prosjektet ”Frivillighetens læringslandskap” er et nordisk samarbeid om kunnskapsproduksjon og læringsformer i frivillige kulturorganisasjoner. Forskere og organisasjonsfolk skal sammen undersøke og b...

Futurasociety

The Finnish Society for Futures Studies

The Finnish Society for Futures Studies aims to influence the long-term development of Finnish society by advancing futures research and its utilization in our country. Our efforts in promoting future...

www.futurasociety.fi/

Företagsamhet i vården

Nordplus Voksen projekt

Var ett temanätverksprojekt i Nordplus Vuxen 2004, som inspirerade deltagarna till en ny ansökan, för att utveckla den modell, som tematräffarna lagt grunden till.

I bakgrunden av projektet är en n...

Gröna rum – funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Nordplus Vuxen

Prosjektets målsetting:
De gröna rummen är en plats för möten mellan människor, en plats för social gemenskap och rekreation. Gröna rum kan skapas inomhus och utomhus och i anslutning till olika akt...

Läs mer... (pdf)

Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg

Nordplus Voksen -projekt

Målgruppen, de äldre i samhället ökar i antal och deras medvetenhet om rättigheter till en värdig ålderdom har även ökat. För att tillmötesgå de äldres behov av rehabiliterande och aktiverande verksam...

www.syi.fi/gronarum

Komparativt studium i de nordiske lande - Voksnes læring i arbejdslivet

Initierat av Styregruppen for Voksnes Læring SVL under Nordisk Ministerråd

Styregruppen for Voksnes Læring SVL under Nordisk Ministerråd har besluttet at igangsætte et komparativt studie i de nordiske lande om voksnes læring i arbejdslivet. Studiet omfatter Norge, Sverige, F...

Kompetenskompassen

Nordplus Voksen -projekt

Kompetenskompassen är ett samnordiskt vidareutbildningsprojekt för vuxenutbildare, finansierat av Nordplus Voksen.
Projektet har kartlagt vuxenutbildares vidareutbildningsbehov i Norge, Sverige, Dan...

Kulturarvens muligheder i almen kompetenceudvikling

Nordplus Voksen -projekt

Projektet Kulturarvens muligheder i almen kompetenceudvikling er i fuld gang. Mindlerne anvendes til at kortlægge nordiske kulturarvsinstitutioners pædagogiske virksomhed og på basis af en sammenligni...

Lese- og skriveferdigheter for nordisk arbeidsliv

Nordplus Voksen projekt

Problemstillingen for prosjektet som vi etter hvert har omtalt med akronymet LENA, var ”Hvordan starte lese- og skriveopplæring på arbeidsplassene?” Prosjektgruppen, som besto av to partnere fra Danma...

Lärarkvalifikationer och Vuxenpedagogisk Praxis i tre Nordiska gränsregioner – En komparativ studie

Nordplus Vuxen -projekt

Övriga Partners: Vuxenutbildningen i Helsingborgs stad, Grebbestads folkhögskola, AOF Sarpsborg, Komvux Haparanda och Lappia Vocational College.

Projektbakgrund

Arbetskraftens rörlighet mellan, ...

Læring i arbeidslivet

Nordplus Voksen projekt

Felles nordisk referanse og begrepsbruk i forhold til realkompetanse og læring i arbeidslivet

Partnere: Sjøsamisk Studieforbund(N), Funktionärorganisationernas Bildningsförbund (FOB) (F), Göteborgs...

Lärling över sundet

Nordplus Voksen -projekt

Projektet har samlat erfarenheter på vår webbsida www.skanenordost.nu.
Hur vi har genomfört och presentation av de aktiviteter och vad vi uppnått framgår av den metodbok som tagits fram och varit en ...

www.skanenordost.nu

Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners

Nordplus Vuxen -projekt

The purpose of the project is to enhance adult education in Northern and Baltic countries. The target group of the project is land owners and forest owners who are subjects of training and counselling...

Nettverksbygging ”Lokal guiding” - Möjligheter för närlingslivsutveckling

Nordplus Voksen projekt

Målet är att skapa möjligheter för närlingslivsutveckling genom att bilda ett nätverk för deltagande kommuner och turistföretag i Tysfjord, Gällivare och Sør-Kaitum Sameby (Tana). Utgångspunkten är ”R...

Nettverksforum om kvinnelig ledelse

Nordplus Voksen prosjekt 2006

Prosjektets målsetting:
Vi har 3 mål med prosjektet ”Nettverksforum om kvinnelig ledelse”:
1. Utdanne/skolere kvinner til å bli ledere innen for politikk og næringsliv
2. Bygge nettverk mellom in...

Nordic+ Senior Golden Examples

Nordplus Vuxen projekt

Project Aim/Prosjektets målsetting

The purpose of the Nordic+ Senior Golden Examples -project was to collect existing knowledge of the methods and contents of teaching that the successful senior le...

Nordisk efteruddannelsekursus om undervisning af voksne flyktinge og invandrere med psykosociale problemer, herunder traumatiserede og toturoverlevere.

Nordplus Voksen projekt

Inom projektet ska utvecklas en fortbildningskurs för lärare och ledare inom språkundervinsingen och rehabiliteringen av vuxna flyktingar och invandrare med psykosociala problem.

Projektet gik i ga...

Pirkanmaan Ennakointipalvelu tuottaa ennakoivaa tietoa Pirkanmaasta

Pirkanmaan TE-keskuksen ennakointityön kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on luoda vuoteen 2006 mennessä Pirkanmaalle ennakointijärjestelmä, joka prosessoi ja tuottaa suunnitelmallisesti ennakointitietoa työvoima- ja osaamistarpeista sekä toimialojen ke...

www.pirkanmaanennakointipalvelu.info/java/Index?oid=2110

Progress in Demand

Nordplus Voksen projekt

Projektets målsætning
Forslag til stærkere efteruddannelse af ansatte i industrivirksomheder i de 7 lande.

Projektet arbejder i to trin:
1. kortlægning af best practise for kontakt mellem videnin...

Qualify to Teach – QF2TEACH

EU Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme

Det saknas en övergripande europeisk katalog av kompetenser för olika kategorier vuxenutbildare i Europa. Det ligger som bakgrunden till att genomföra projektet.
Inom ramen för projektet genomförs en...

http://www.die-bonn.de

SkriviNord Nordiske, nettbaserte skrivekurs

Nordplus Voksen projekt

SKRIVINORD er en flunkende nytt, nordisk utviklingsprosjekt. Det er en spennende konstellasjon av folkehøgskoler, voksenopplæringssenter, kvinnesenter, utviklingsbedrift og fjernundervisningsorganisas...

Språkundervisning med hälsoanknytning

Nordplus Vuxen -projekt

Projektets mål er at udforske mulighederne i at påvirke deltagernes sundhed og i forlængelse heraf deres studieresultater gennem undervisning i sundhed, både teoretisk og praktisk, parallelt og inte...

Udviklingsprojekt inden for renovationsbranchen i Øresundsregionen

Nordplus Voksen projekt

Udvikling og afprøvning af efteruddannelsesforløb for ikke faglærte renovationsarbejdere

Projektets målsætning: Udvikling og afprøvning af efteruddannelsesforløb for ikke faglærte renovationsarbejd...

Undervisningsbank för idrottsledare

Nordplus Vuxen -projekt

Prosjektets målsetting:

Projektet har som mål att utveckla nya metoder inom undervisningen och lärandet för idrottsledare samt att utarbeta nya och gemensamma nordiska modeller och arbetsverktyg fö...

Mer information (pdf)

Utvecklande av utbildningen i ledarskap - Förnyade utbildningsprogram och nya arbetsmetoder

Nordplus Voksen projekt

Detta var ett treårigt projekt (samarbete mellan Opintotoiminnan Keskusliitto i Finland, Studiefrämjandets Riksförbund i Sverige och Dansk Oplysningsforbund) som förnyade utbildningsprogram och utveck...

Boken om ledarskap i frivilliga organisationer

Utveckling av material för undervisningsbank för idrottsledare

Nordplus Vuxen -projekt

Projektets målsättning:
Projektet har som mål att utveckla nya metoder inom undervisningen och lärandet för idrottsledare samt att utarbeta nya och gemensamma nordiska modeller och arbetsverktyg för ...

Foto: Unknown /norden.org
Foto: Unknown /norden.org


Läs mer om kompetensutveckling på vår Tema-sida
1782