Konceptet yrkeshögskola fungerar

Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat yrkeshögskoleutbildningar 2016.

 
Konceptet yrkeshögskola fungerar Scandinav

I en nyligen publicerad rapport redovisas det samlade resultatet.  Av de 84 utbildningar som granskades bedömer myndigheten att 71 procent bedrivs med hög eller mycket hög kvalitet och de allra flesta utbildningsanordnare arbetar hårt för att skapa bästa möjliga utbildningar. Men även om majoriteten, 71 procent, håller en hög eller mycket hög kvalitet finns mycket att ytterligare utveckla och förbättra, konstaterar myndigheten. 

Läs mer