Konferanse om sosialt entreprenørskap

 

 

08-02-2016
Start: 09-03-2016 00:00

Slut:    10-03-2016 23:59
08-02-2016
Start: 09-03-2016 00:00

Slut:    10-03-2016 23:59

Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt? Hvilken rolle spiller sosiale entreprenører i dag og i tiden framover?

Läs mer