Konference om innovation, d.4.-5. juni 2012 i Oslo

 

 

Spørgsmål som: ”Hvordan sikre at innovation skabes af og bliver til gavn for alle og ikke kun en kreativ elite?” ”Barrierer og muligheder - pædagogisk, menneskeligt, politisk og organisatorisk for at skabe innovative og bæredygtige udviklinger?” eraktuelle og diskuteres på konferencen.
Konferencen er tilrettelagt som et tværsektorielt nordisk møde for alle miljøer, der er engageret i voksnes læring, samt repræsentanter fra ministerier og arbejdsmarkedets parter. Formen veksler mellem inspirerende keynote oplæg, workshops, samtaler og oplevelser. 

Udvikling og erfaringsudveksling og kobling mellem teori og praksis sker på 8 sessioner. Temaer er
Session 1: Innovative nationale og regionale policy tiltag – indvirkning på strukturer og praksis.
Session 2: Innovative partnerskaber mellem offentlige, private virksomheder og uddannelse – effekt og indvirkning på praksis og læring.
Session 3: Innovative læringsmiljøer – udfordringer og muligheder, lærernes kompetencer, ledelsesstrukturer etc.
Session 4. Medarbejderdreven innovation, læring på arbejdspladsen 
Session 5: Innnovativ pædagogik, didaktik og læring  – at lære om og gennem innovative læreprocesser
Session 6: Innovativ kompetenceudvikling af  ledere, formidlere og lærere
Session 7: Innovation – IKT, sociale medier og læring.
Session 8: Innovation –velfærdssamfund og bæredygtig udvikling

NMR sponsorerer konferencen.

Programmet opdateres fortløbende på

NVLs Kalender-side: HTML