Konferencens mål

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere? Hvilke kompetencer er der brug for?

 

Flere, både nordiske og europæiske undersøgelser, har peget på ”voksenlærerens” særlige betydning for kvalitet i voksenuddannelse.

Nordisk ministerråd har gennem NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskellige projekter med henblik på at fremme voksenlærerens kompetencer.
 

Formålet med denne konference er at fortsætte dette arbejde gennem et nordisk møde. hvor deltagerne

  • Udveksler og perspektiverer eksisterende nordiske projekterfaringer og resultater fra henholdsvis projekter og netværk i Ministerrådets regi, NVL og Nordplus omkring temaet ”Kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser”
  • Skaber et samlet billede af eksisterende behov for kompetenceudvikling af de, der planlægger, tilrettelægger og gennemfører voksenuddannelse i forskellige sammenhænge, bl.a. på offentlige og private arbejdspladser, i formel almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, i folkeoplysning og den frivillige sektor.
  • Giver anbefalinger og nye ideer til videre arbejde med at kvalificere kompetenceudviklingen af de, der arbejde med voksnes læreprocesser. 

Program dansk

964