Kontanthjælp afskaffes for unge under 30 uden uddannelse

 

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Med den blev der indført uddannelseshjælp på niveau med SU. Uddannelseshjælpen erstatter kontanthjælpen for unge under 30 år, der ikke har uddannelse.

 

De unge skal i gang med en uddannelse så hurtigt som muligt, og skal i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, skal i stedet stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. De mest udsatte unge, der ikke vurderes at kunne deltage i en uddannelse, kan få et tillæg, så de modtager det der svarer til kontanthjælp.

Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i uddannelse. Som led i reformen er der også etableret et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse.

Læs mere om kontanthjælpsreformen på Bm.dk