Korkeakoulutettujen täydennyskoulutus vaatii kehittämistä

 

Tiedot käyvät ilmi KYTKÖS-hankkeen tuoreesta loppuraportista, joka nostaa esiin huippuasiantuntijuuden opintopolkujen vahvistamisen. KYTKÖS-hankkeessa on kartoitettu kansainvälisiä malleja, joiden avulla voitaiisiin kehittää korkeakoulutettujen täydennyskoulutusta ja osaamista sekä luonnosteltu suomalaisia täydennys- ja jatkokoulutusmalleja.

Lisää aiheesta sivustolla Minedu.fi