Kostsamt med dålig utbildning

Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 

För de allra flesta kostar utbildning pengar, även för utländska studenter i Sverige. Det är en reform som nu börjar få konsekvenser. 

Mälardalens högskola dömdes i veckan av tingsrätten att betala tillbaka studieavgiften till den amerikanska studenten Connie Dickinson efter att ha levererat bristfällig utbildning. Hon betalade drygt 170 000 kronor för en utbildning som var så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter av statens kontrollorgan, Universitetskanslersämbetet.

Tingsrättens dom lär få många av universitetens och högskolornas kursansvariga, som redan är under hård press, att darra på manschetten. 

Läs mer

Källa: Gefle Dagblad