Koulujen kunnallistaminen oli epäonnistunut päätös

 

Näin toteaa hallituksen erityisselvitysmies Leif Lewin ruotsalaisen koulun kunnallistamista koskevassa mietinnössään, joka luovutettiin hiljattain opetusministeri Jan Björklundille. Vuonna 1991 toteutetun kunnallistamisen tavoittena oli tehostaminen ja koululaitoksen laadun parantaminen. Parannuksia oli määrä saada aikaan sillä, että monet koulun arkea koskevat päätökset hajautettiin kunnille, rehtoreille ja opettajille.

 

Koulujen kunnallistaminen oli suurelta osin epäonnistunut päätös, joka kuluneen reilun 20 vuoden aikana on osaltaan johtanut huonompiin oppimistuloksiin ja lisääntyneeseen eriarvoisuuteen sekä laskenut opettajan ammatin arvostusta. Kunnille, rehtoreille ja opettajille annettiin vain vähän aikaa valmistautua uusiin tehtäviinsä, joihin kuului koulun toiminnan organisointi ja koulutyön tavoitteiden tulkitseminen sekä käytännön toteutus. Monissa kunnissa ei myöskään ollut tarpeeksi tietoa siitä, miten uuden hajautetun ohjausmallin oli tarkoitus toimia.
- Tutkimustieto osoittaa, että opettajat ovat koulujen tärkein voimavara, Leif Lewin toteaa. Tämän oivalluksen tulee olla tärkein ohjenuora tulevaisuuden koululaitosta kehitettäessä riippumatta siitä, mikä instanssi koulujen toimintaa johtaa. Mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että opettajille annetaan hyvät edellytykset opetustyöhön ja oppilaiden kohtaamiseen. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/18278/a/233699