Koululaisten ruotsin taidot huonontuneet entisestään

 

 

Arvioinnissa kartoitettiin myös oppilaiden asenteita ruotsinopiskelua kohtaan. Myönteisimmät asenteet oli tytöillä, jotka aikovat jatkaa opiskelua lukiossa. He pitävät ruotsia melko hyödyllisenä aineena ja luottavat eniten omiin taitoihinsa. Myös ammattiopintoja suunnittelevat tytöt ajattelevat, että ruotsin taidoista voi olla jonkin verran hyötyä, mutteivät katso osaavansa ruotsia.
Lukio-opintoja kaavailevilla pojilla on hieman kielteinen käsitys ruotsin hyödyllisyydestä ja omista taidoista sekä opiskelumotivaatiosta. Ammattiopintoihin aikovat pojat eivät usko taitoihinsa, eivät pidä ruotsista eivätkä juuri pidä sen opiskelua hyödyllisenä.
Ruotsi on pakollinen oppiaine kaikille suomenkielisille oppilaille. Alueelliset erot tuloksissa olivat pieniä. Lapissa ja Oulun läänissä sekä taajamissa asuvat tytöt hallitsivat ruotsin rakenteet hieman muita paremmin.

www.oph.fi/etusivu/101/miten_ruotsia_osataan_peruskoulussa