Koulutukseen liittyvä kokeiluhanke meneillään Islannin lounaisosassa

 

Bifröstin korkeakoulu johtaa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa väestön koulutustasoa Islannin lounaisosassa. Hanke on osa työmarkkinakeskusjärjestöjen rahoittamaa kampanjaa, jolla pyritään nostamaan islantilaisen työvoiman koulutustasoa.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa yrityksille suunnattua neuvontaa, joka liittyy työssä oppimiseen, lisätä työelämän ja ammattikoulutuksen tarjoajien välistä yhteistyötä, kasvattaa ammattikoulutuksen loppuun suorittavien lukumäärää ja kehittää alueella asuvien maahanmuuttajien islannin kielen taitoja. 

Alueella toimiviin elinikäisen oppimisen keskuksiin aiotaan kouluttaa oppimisedustajia, joiden tehtävänä on käydä työpaikoilla rohkaisemassa työnantajia järjestämään alaisilleen koulutusmahdollisuuksia. Oppimisedustajat pyrkivät myös lisäämään työelämän ja koulutuksentarjoajien välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen puitteissa parannetaan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) saatavuutta ja tarjotaan entistä enemmän tukea niile, jotka haluavat AOT-prosessin jälkeen pätevöityä opiskelemalla. 

Lisää aiheesta (islanniksi): Bifrost.is