Koulutukselle lisärahoitusta

 

Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Tavoitteena on nopeuttaa koulutusjärjestelmän uudistuksia.

Kärkihankkeiden avulla halutaan esimerkiksi uudistaa peruskoulun pedagogiikkaa, digitalisoida opetus ja innostaa oppilaita elinikäiseen oppimiseen. Korkeakouluissa taas on määrä kehittää elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta innovaatioiden kaupallistaminen tehostuisi. Toisen asteen ammatilliseen koulutuksessa toteutetaan laaja reformi, jossa koulutuksen sääntely, rahoitus ja ohjaus uudistetaan. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan, ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista edistetään luomalla uusi koulutussopimusmalli.

Lisää aiheesta