Koulutuksen keskeyttäjiä kuusi prosenttia

 

Lähivuosien koulutuspolitiikkaa linjaavassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetaan, että koulutuksen läpäisyaste tulee saada nostetuksi nykyisestä keskimäärin noin 70 prosentista vähintään 80 prosenttiin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää tehokkaita toimenpiteitä opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Myös epätarkoituksenmukaista, pitkäkestoista moninkertaista koulutusta tulee kehittämissuunnitelman mukaan vähentää.
Keinoina keskeyttämisen vähentämiseksi kehittämissuunnitelmassa tarjotaan opinto-ohjauksen, koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan, opiskelijavalintojen, opintotuen kehittämistä. Niin ikään opiskelua tulee henkilökohtaistaa ja kehittää opintojen seurannan järjestelmiä, kodin ja koulun yhteistyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa.

Aiheesta lisää:
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2003/tilastot.html
www.stat.fi/til/kkesk/index.html

1054