Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto käsitteli korkeakouluyhteistyötä

 

 

Ministerikokouksessa keskusteltiin mm. vapaammasta, Pohjoismaiden rajat ylittävästä tutkimusrahoituksesta ja ministerineuvoston sekä yliopistojen pohjoismaisen järjestön Nordiskt Universitetssamarbeten (NUS) välisen pohjoismaisen korkeakouluyhteistyön tiivistämisestä.
Ministerit jatkoivat pohjoismaiseen korkeakoulutukseen pääsyä koskevaa sopimusta vuoteen 2015. Sopimuksen avulla halutaan parantaa Pohjoismaiden kansalaisten mahdollisuuksia hakeutua opiskelemaan toiseen pohjoismaahan.

Lisää aiheesta sivustolla Norden.org