Koulutus on erityisnuorten ponnahduslauta aikuisuuteen

 
Tavoitteena on, että nuoret, jotka tarvitsevat erityistukea – esim. vakavan liikuntavamman, monivammaisuuden, autismin tai ADHD:n vuoksi – saavat sosiaalista, tiedollista ja henkilökohtaista osaamista voidakseen elää mahdollisimman itsenäistä ja aktiivista aikuisen elämää ja mahdollisesti jatkaa opintoja tai siirtyä työelämään. Koulutukseen sisältyy yleissivistävää opetusta, erityisosaamisen tai kiinnostuksen kohteiden kehittämistä ja arkielämän käytäntöjen opettelua.
Lisätietoa (tanskaksi).