Koulutus on talouskehityksen perusta

 

 

Koulutusjärjestelmä muovaa yksilöä eri tavoin: se kartuttaa käytännön osaamista, luo pohjan yhteiskuntanormeille, tukee emotionaalista kehitystä ja kehittää sosiaalisia suhteita. Samaan aikaan koulutus toimii myös taloudellisen arvonlisäyksen perustana ja tukee talousjärjestelmää globaalissa kilpailussa. Näin ollen koulutus kuuluu tämän hetken suurimpiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Tämän ajatuksen pohjalta Business Iceland ja Islannin kauppakamari ovat luoneet julkaisun, joka käsittelee koulutuksen asemaa ja tulevaisuudennäkymiä Islannissa. Julkaisu on nimeltään ”Suurin taloushaaste – koulutusalan offensiiviset mahdollisuudet”, ja sen voi ladata organisaation kotisivuilta.

Julkaisussa kerrotaan, että vaikka Islanti käyttää koulutusjärjestelmään runsaasti varoja, naapurimaihin verraten tulokset ovat avainindikaattoreilla mitattuina kehnoja. Kansainvälisessä vertailussa Islanti pärjää huonosti, ja toisen asteen opinnot keskeyttävien osuus on vertailuissa mukana olevien maiden suurimpia.   

 

Lisää aiheesta islanniksi>>>