Krafttag krävs för en likvärdig skola

Skillnaderna mellan skolor med bra och dåliga resultat har ökat dramatiskt och sannolikt har det fria skolvalet bidragit till utvecklingen. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport.

 

- Vi riktar oss nu till regeringen med vår samlade bedömning av tillståndet i den svenska skolan och det är fortsatt bekymmersamt. Ska vi lyckas vända den negativa trenden så måste vi fokusera på de här tre områdena, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Läs mer på Skolverket.se.
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

2019