Krafttag krävs för en likvärdig skola

 

- Vi riktar oss nu till regeringen med vår samlade bedömning av tillståndet i den svenska skolan och det är fortsatt bekymmersamt. Ska vi lyckas vända den negativa trenden så måste vi fokusera på de här tre områdena, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Läs mer på Skolverket.se.

1539