Kreativitet og innovation

 
- Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011

Til Norden.org: Publikasjoner: Kreativitet og innovationAf Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab. 

Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden. 

”Kreativitet og innovation” er udarbejdet under Danmarks formandskab i Nordisk ministerråd i 2010. Det tager afsæt i formandsskabets fokus på ”Norden som region for kreativitet og innovation” og et komparativt studie om kreativitet, innovation og entrepenørskab i de nordiske landes uddannelsessystemer. 

Debatoplægget er opdelt i forskellige afsnit med praksiseksempler og spørgsmål til debat, der stilles løbende. Det indleder med 10 teser om, hvordan udvikling af kreative og innovative kompetencer kan fremmes på voksen- og efteruddannelserne. 

I indledningen diskuteres det nordiske fundament for at arbejde med kreativitet og innovation og voksenuddannelsernes rolle i denne proces. I afsnittet ”Kreativitet og innovation” diskuteres de to begreber, det kreative læringsrum, brugerdreven og medarbejderdreven innovation og innovation i et systemperspektiv. Afsnittet ”Voksenuddannelser i et sporskifte?” omhandler virksomheders arbejde med innovation og voksenuddannelsesinstitutionernes rolle som innovationspartnere. Afsnittet ”Læreprocesser og innovation” diskuterer, hvad voksenuddannelserne skal kunne for at være innovationsfremmende.