Kulturkonsumtion – en utbildningsform för bättre hälsa?

 

Visst kan man fundera på om kulturkonsumtion kan klassas som ett sätt att utbilda sig. Det finns ingen direkt studieplan och kanske inte heller ett klart mål med vad den som konsumerar kultur förväntar sig få ut av det. Men min personliga åsikt är ändå att kulturkonsumtion kan klassas som en sorts utbildning.
Tankegången kan utvecklas med hjälp av rapporten ”Kultur för hälsa” från Statens folkhälsoinstitut i Sverige. I rapporten beskrivs hur kultur leder till ökad självkänsla och självförtroende, förbättrad livskvalité, ökad kreativitet och självsäkerhet. Dessutom poängterar de att kultur kan ge nya vänner, en bättre kontroll över livet och en utvecklad emotionell färdighet. Det är bl.a. med detta i åtanke som jag tolkar in att kulturkonsumtion, och visserligen också kulturutövande, är en form av utbildning för alla åldrar. Det finns otaliga kurser för vuxna som riktar in sig på att förbättra just dessa områden, så varför skulle inte kulturkonsumtion kunna vara ytterligare ett sätt? Enligt ovanstående rapport har forskningen också dokumenterat positiva hälsoeffekter på blodtryck, stresshormonshalter och kolesterolvärden.

Hälsa genom satsningen ”Kultur dagtid”

I Finland har Undervisnings- och kulturministeriet tagit fram åtgärdsprogrammet ”Konst och kultur ger välfärd”. Med avstamp i att konst och kultur ger välfärd och hälsa lyfter programmet fram 18 åtgärdspunkter på hur detta kan främjas. Åtgärderna berör allt ifrån människors vardagliga kulturella delaktighet och sociala gemenskap till kultur i vården och hur man kan uppnå en bättre hälsa i arbetslivet. Inom ramen för detta åtgärdsprogram uppmuntras liknande projekt som Mariehamns stads programserie.
I Mariehamn satsar man på att projektet ”Kultur dagtid” ska ge bättre hälsa åt publiken. Jag blev tillfrågad att medverka som kulturutövare i detta hälsoprojekt. Vikarierande kultursekreterare Lars Midbjer vid Mariehamns stad lyfte då fram att målgruppen inte bara var pensionärer och äldre, utan alla intresserade personer som har möjlighet att gå på kulturevenemang på dagtid. Mariehamns satsning består av sju kulturevenemang på dagtid torsdagar och lördagar under hösten. Evenemangen är gratis och öppna för allmänheten. Genom att planera en hel programserie kan man erbjuda en regelbunden kulturkonsumtion, något som forskningen förespråkar. Effekterna från kulturkonsumtion är nämligen en färskvara, precis som effekterna från motion. För bibehållen hälsoeffekt är regelbunden konsumtion A och O.
Kulturprojektet hade premiär i mitten av september med musik på durspel och munspel och avslutas med julallsång och julverkstad i början av december. Däremellan finns viskonsert, dragspelsmusik, klassisk sång till pianoackompanjemang, dans samt en föreläsning om konst på programmet.

Betraktelser kring kultur

Personligen tycker jag att kultur ger energi. Går jag på en teaterföreställning, konsert eller utställning tycker jag alltid att jag får någonting med mig. Ibland infinner sig ett skönt lugn och ibland blir jag inspirerad och får extra energi. Kulturkonsumtionen ger något åt mig och jag verkar inte vara ensam om det. Bl.a. under programserien ”Kultur dagtid” kunde jag som vissångare observera hur den kultur som jag förmedlar och producerar direkt påverkar den som konsumerar. Varje konsert blir ett forum, som ger utrymme för olika känslor hos publiken. Även från scenen styrks teorin om att kultur berör och rymmer hela känslospektrum, utan att egentligen kräva något tillbaka. Mötet mellan kulturen och konsumenten handlar om en ömsesidig förståelse. När jag ser publikens reaktioner infinner sig känslan av att ha nått fram till publiken och blivit förstådd. Samtidigt kan publiken känna sig förstådda i kulturen och hitta en gemenskap som på något vis bevisar att de inte är ensamma. Känslorna både kan och får komma upp till ytan och blir då möjliga att bearbetas.
Visst är det så att jag måste blotta mig på scenen. För att nå publiken behöver jag vara ärlig i mina känslor och erfarenheter, men samtidigt behöver jag aldrig avslöja mer än jag vill. Den enda jag behöver vara ärlig och öppen mot är mig själv. Detta gäller även för kulturkonsumenten. I ögonblicket finns en tyst överenskommelse om att alla tolkar in sitt – utan att kräva ett svar. Jag vill beskriva det som att kulturen har en terapeutisk funktion som låter både kulturkonsumenten och -utövaren få utlopp för sina känslor och för en stund pausa vardagen för lite eftertanke.

Kultur på recept

Ett gott skratt sägs förlänga livet och kulturupplevelser/-utövande verkar vara en av ventilerna för våra känslor. Kultur startar positiva processer i vår kropp och hjälper till att hålla igång vår hjärnverksamhet. Vi börjar tänka i nya banor. Kultur är hälsosamt, men än idag är det oklart varför. Den mesta forskningen på området har gjorts utomlands, i länder som USA, Canada och Storbritannien. Alla studier pekar i samma riktning; kultur ger ökat välbefinnande.
Kulturupplevelser och skapande kan ge en mer meningsfull tillvaro åt människor. Idag skriver läkare ut fysioterapi som alternativ eller komplement till medicinering. Enligt kulturrådet förs även diskussioner i norden kring om läkare skall börja skriva ut kultur på recept för att öka välmående och rentav förebygga och förkorta sjukfrånvaron.
På något sätt tror jag att recept på kultur i vissa fall skulle vara nödvändigt. Studier visar på att kulturaktiviteter på arbetsplatser, i skolan och inom vården faktiskt minskar stressen och förbättrar sammanhållningen. Kanske handlar det om att kultur inte riktigt går att snabbkonsumera, det är nödvändigt att unna sig själv lite tid att göra något man tycker om. Ju mer stressad man är som småbarnsförälder, arbetslös, studerande eller karriärist så tenderar man kompromissa bort just den tiden man borde spendera på sig själv. Och visst skulle man ju må bra av ett recept utställd på en timmes valfri kultur i veckan och kanske mera vid behov?

Fotnot: Läs även artikeln i detta nummer av Sveriges redaktör, som också skriver om kultur och hälsa. >>>Länk till artikeln

Länkar:
www.mariehamn.ax  - Mariehamns stad, Åland
www.minedu.fi  - Undervisnings- och kulturministeriet i Finland
www.fhi.se  - Statens folkhälsoinstitut i Sverige
www.kulturradet.se  - Kulturrådet i Sverige