Kultursedeln kommer!

 
Arbetsgruppens preliminära förslag innehåller ett förslag till ändring av inkomstskattelagen. Utöver den idrotts- och motionsverksamhet på frivillig basis som nu är skattefri skall lagen också ange vilken kulturverksamhet som omfattas av skattefrihet. Kulturverksamhet skall i lagen avse besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller något annat motsvarande evenemang eller någon annan motsvarande tillställning som har anknytning till olika konstgrenar. Också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang och deltagande i handledda konstkurser skall betraktas som kulturverksamhet.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/02/kulttuuriseteli.html?lang=sv
1193