Kunskap och arbete för unga

 

Samhällsgarantin för unga innebär att alla unga under 25 år och unga under 30 år som nyss utexaminerats skall få arbete, en praktik-, studie-, verkstads- eller rehabiliteringsplats senast tre månader efter att han/hon blivit arbetslös.
Enligt arbetsförmedlingsstatistiken fanns det i augusti 2011 totalt 54 600 arbetslösa ungdomar under 29 år. Av dem var 30 300 under 25 år. Cirka en tredjedel av dem har enbart utbildning på grundnivån. Närmare hälften av de arbetslösa har avlagt en examen inom yrkesutbildning, men de är utan arbete.

Läs mera på Tem.fi

1516