Kurssi käyttäjäsuuntautuneen arviointiprosessin toteutuksesta

 
Danmarks Evalueringsinstitutin järjestämä kurssi antaa yleistä ja helppokäyttöistä tietoa arviointimetodeista ja -teorioista. Kurssilla opitaan, miten toteutetaan toimiva, käyttäjäystävällinen arviointi. Kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka haluavat syventää ymmärrystään arvioinneista ja niiden käytöstä. Kurssi sopii henkilöille, jotka tilaavat ja toteuttavat arviointeja julkisella tai yksityisellä sektorilla.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.eva.dk/konsulentydelser/kurser/anvendelsesfokuseret-evaluering
1135