Kuusi kymmenestä norjalaisesta töihin tai opiskelemaan pätevöitymisohjelman avulla

 

NAV:in järjestämä pätevöitymisohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat vaarassa jäädä pitkäksi aikaa sosiaaliavustusten varaan. Tarkoituksena on työllistää mahdollisimman monta. Osallistuminen on edellytyksenä sosiaaliavun saamiselle, ja osallistujia seurataan. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, joilla on merkittävästi alentunut työkyky ja jotka saavat vain vähän tai eivät lainkaan Norjan kansaneläkelaitoksen myöntämiä etuuksia. Kohderyhmään kuuluvilla on usein myös esim. terveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia. 

Lisää aiheesta (norjaksi): Ks.no