Kvalifikasjoner uten livslang læring?

 

Da det norske kvalifikasjonsrammeverket ble erklært klart i desember 2011, manglet perspektivet livslang læring. Kunnskapsdepartementet bestemte da at det skulle settes ned et utvalg som skulle ha som mandat å utrede og komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Rapporten ble levert 30. april. Utvalget er delt i sine vurderinger og leverer to forslag. Rapporten finner du her