Kvalitet til debat på Dansk evalueringsinstitut EVA’s 10 års jubilæumsmøde

 
Internationale og danske oplægsholdere gav deres bud på kvalitet i uddannelse, temaer som sammenhæng mellem kvalitet og lige muligheder i uddannelse, kvalitet og praksis- og professionsnær løft af professionsuddannelser, strategisk ledelse og ledelses betydning for kvalitet, medindragelse og videndeling blev diskuteret af de 100 eksperter på området der deltog i Eva’s konference.
Materiale, oplæg og forskellige vinkler på emnet kan hentes på EVA’s hjemmeside www.eva.dk
Oplæg kan læses på www.eva.dk/nyheder/nyheder-2009/eva-10-aar/oplaeg