Kvalitetsnettverket - medlemmer og rapport

 

Det nordiske nettverket for Kvalitet i voksnes læring ønsker med grunnlag i SVLs mål å vurdere og foreslå kvalitetskjennetegn for læring for et bærekraftig samfunn; lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt og se disse i forhold til på hvilke premisser det bør legges til rette for kompetanseutvikling og livslang læring.

Medlemmer i Kvalitetsnettverket 2010:
Danmark - Lis Boysen,UCC Professionshøjskolen, lbo(at)ucc.dk
Finland - Paula Silfvast, undervisningschef Edupoli, paula.silfvast(at)edupoli.fi
Island - Guðmunda Kristinsdóttir, FRAE, gudmunda(at)frae.is
Norge - Ellen Stavlund, VOFO, ellen.stavlund(at)vofo.no
Sverige - Mikael Andersson, mikael.andersson(at)tretton2.se

Tema: Kvalitetssäkring
Faktablad, uppd. 16.2.2011 (pdf) 

Rapporter

Rapport 2008: Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring - Nordiske brikker til en mosaikk
Rapport (pdf) - English version (pdf)

Relaterte artikler 

DialogWeb 3/2008
DialogWeb 7/2007
DialogWeb 6/2006


1676