Laadunarviointi-instituutti EVA:n 10-vuotisjuhlakonferenssi

 

 

Konferenssin kansainväliset ja tanskalaiset alustajat kertoivat näkemyksiään koulutuksen laadusta. Aiheina oli mm. koulutuksen laadun ja yhtäläisten mahdollisuuksien välinen yhteys, laatuseikat ammatillisen korkeakoulutuksen kehittämisessä käytännönläheisemmäksi, strateginen johtaminen ja johtamisen merkitys laadulle, osallistaminen ja tiedon jakaminen. EVA:n konferenssiin osallistui 100 alan asiantuntijaa.
Materiaalia, alustuksia ja erilaisia näkökulmia aiheeseen löytyy EVA:n kotisivuilta (tanskaksi): www.eva.dk
Alustukset: www.eva.dk/nyheder/nyheder-2009/eva-10-aar/oplaeg