Læringinord – NVL/EPALE-konferansen 2021 kl. 11.30-16.00

NVL Norge, EPALE Norge og det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer Læring i nord – EPALE/NVL-konferansen den 21. oktober 2021.

 

Hvordan kan samarbeid mellom opplæringsaktører, forvaltning og næringsliv bidra til å utvikle et bærekraftig samfunns-, arbeids- og næringsliv i nord?

Med konferansen ønsker vi å sette fokus på betydningen av relevant og tilgjengelig opplæring og kompetanseutvikling for voksne i de nordiske nordområdene.

Nordisk ministerråds Visjon 2030 satser på et grønt, sosialt inkluderende og konkurransedyktig Norden, mens the European Skills Agenda har mål om kompetanseutvikling for bærekraftig konkurranseevne, sosial inkludering og motstandsevne (resiliens) i møte med kriser. Hvordan kan opplæring og utdanning bidra til å dekke lokale kompetansebehov, og dessuten til å nå målene i Visjon 2030 og the European Skills agenda?

Konferansen er heldigital og gratis. Innlegg vil være på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Dato og tid: 21. oktober 2021
07.30-11.30 WGST (Nuuk, Grønland)
09.30-13.30 GMT (Island)
10.30-14.30 WEST (Færøyene)
11.30-15.30 CEST (Norge, Sverige, Danmark)
12.30-16.30 EEST (Finland)

Konferansen retter seg mot nordiske utdannings- og opplæringstilbydere (voksenopplæringen, universitets- og høyskolesektoren, høyere yrkesfaglig utdanning, studiesentre/kompetansesentre), regioner og kommuner, ledere og ansatte i offentlig forvaltning, arbeidslivets organisasjoner og virksomhetsledere i nord.