Lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11

 

Nordplus er Nordisk Ministerråds største program på uddannelses- og forskningsområdet. Det berører hvert år flere end 10.000 mennesker i Norden indenfor alle områder af uddannelse og livslang læring. Efter en grundig evaluering og en åbning for baltisk deltagelse på lige fod med de nordiske lande, vil vi gerne invitere dig til at deltage på lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11 i København d. 8.-9. november 2007.

Nordplus is the largest programme within the Nordic Council of Ministers. On a yearly basis it involves more than 10,000 inhabitants in the Nordic countries within the fields of research and education. After a thorough evaluation process and an opening up of the programme for the Baltic countries we would like to invite you to participate in the launch of the new Nordplus Framework Programme in Copenhagen the 8th to the 9th of November 2007.

https://www.welcomehome.dk/Default.aspx?ID=1216

1312