Långsam valideringsprocess flaskhals

 

 

Långa handläggningstider för bedömning av utländska utbildningar fördröjer invandrares inträde i arbetslivet.
– Det är just nu en oerhört stor utmaning för oss, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

Allt fler som kommer till Sverige från länder utanför EU ansöker om att få sin utbildning bedömd. Socialstyrelsen som bedömer legitimationsgrundande utbildningar får in nästan tio ansökningar om dagen. Under 2014 kom det in närmare 2 000 ansökningar – 500 fler än året innan, rapporterar Ekot. De flesta har sjukvårdsutbildning.

Enligt Mathias Wahlsten, chef på avdelningen för integration och etablering på Arbetsförmedlingen ökade andelen akademiker bland utländska jobbsökande från 18 till 24 procent mellan 2013 och 2014.

Läs mer

Källa: Arbetet