Lärlingsutbildning permanentas

 
Regeringen har beslutat att permanenta försöksverksamheten med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Lärlingsutbildningen omfattar yrken så som bokbindare, krukmakare och möbeltapetserare på eftergymnasial nivå. Antalet årsstudieplatser utökas från 25 till 100 och dessa platser ska spridas geografiskt i landet.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/99739
1223