Lärlingsutbildning startar i Sverige höstterminen 2008

 
Lärlingsutbildningen innebär att minst hälften av utbildningen, 1250 av 2500 gymnasiepoäng, ska vara arbetsplatsförlagd. Inledningsvis kommer det att finnas 4000 platser på lärlingsutbildningen varje år i en försöksverksamhet. De arbetsplatser som tar emot lärlingar ska få ekonomisk ersättning av kommunen. För detta utgår en statlig ersättning om 25 000 kronor per år och lärlingsplats. Regeringen satsar därmed 515 miljoner kronor under de kommande tre åren.
1115