Läroplikten utvidgad i Finland

- Målet är större jämlikhet. Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

 
Undervisningsminister Li Andersson Undervisningsminister Li Andersson

Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara. I och med den nya lagen blir all utbildning på andra stadiet avgiftsfri. Enligt undervisningsminister Li Andersson är syftet med reformen att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen.

Folkhögskolorna aktiva

Förändringen påverkar också vuxenutbildningen, om än indirekt. Behovet att stöda och hjälpa vuxna utan examen från andra stadiet (student- eller yrkesexamen) ökar, liksom också behovet av vägledning. Folkhögskolorna i Finland har varit aktivt framme och marknadsfört sig som ett attraktivt alternativ, främst för unga vuxna som känner att de behöver ett mellanår innan andra stadiet.

Läs mer