Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

 

Svensk skola har idag en betydelsefull roll i fostran av framtida entreprenörer, där fokus läggs på individens egen utveckling och ekonomiska mål. Detta har skett på bekostnad av demokratiska medborgarideal såsom solidaritet och gemensamt ansvar för samhällsutveckling, visar Eva-Lena Lindster Norberg, i avhandlingen ”Hur ska du bli när du blir stor?”

Sammantaget har 90 elever och 14 lärare, från teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram, intervjuats.. Avhandlingens syfte är att beskriva hur lärare och elever förhåller sig till entreprenörskap i skolan och vilka medborgare som fostras genom undervisning i entreprenörskap.

Läs mer