Lättare att grunda företag tack vare startpeng

 

 
Erfarenheterna av försöket med startpeng är positiva. Personer som blivit företagare med hjälp av startpeng anser att bidraget har påskyndat, och i bland till och med möjliggjort, grundandet av företaget.
Specialforskare Pekka Stenholm har utfört undersökningen ”Starttirahalla yrittäjyyteen - kokemuksia starttirahakokeilusta”, som behandlar erfarenheterna av försöket med startpeng. Undersökningen har gjorts vid Turun kauppakorkakoulu i Åbo på uppdrag av arbetsministeriet.
Enligt undersökningen har startpengen haft en aning större betydelse för personer som varit arbetslösa och blivit företagare än för personer som startat företag medan de varit icke-arbetslösa.  Majoriteten av startpengsföretagarna sysselsattes vid sitt företag på heltid vid tidpunkten för undersökningen. Överlevnadsgraden för företag som inlett verksamheten med startpeng var aningen bättre än för företag i jämförelsegruppen som gjort det utan startpeng.