Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

I et netop gennemført forsknings- og udviklingsprojekt i tre daginstitutioner i Randers, Danmark blev Learning Labs afprøvet, som en praksisnær og fleksibel kompetenceudviklingsmodel. Repræsentanter for forskellige faggrupper -ledere, pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere deltog i et månedligt fælles learning lab. Igennem en dialogisk og samskabende proces fik deltagerne en større forståelse af konkrete udfordringer i deres daglige arbejde og udviklede ideer til nye måder at håndtere udfordringerne på, som blev afprøvet i egen institution mellem de fælles møder. En bottom-up tilgang med stor vægt på deltageransvar og –involvering betød bl.a. at deltagerne var ansvarlige for det indhold der blev arbejdet med og at forskningsbaserede teoretisk input kobledes til deres arbejde.

Evalueringen af projektet peger på, at deltagernes professionelle identitet blev styrket, dette gjaldt især de pædagogiske assistenter, at samarbejdet i de enkelte institutioner og mellem de forskellige faggrupper blev styrket og kvalificerede det daglige arbejde og førte til mere nuancerede og bæredygtige løsninger.

Udviklingsprojektet indgår i et Erasmus+ projekt ”VALUE”, der har til formål at styrke værdsættelse af diversitet blandt børn gennem værdsættelse af diversitet i medarbejdergruppen.

Den danske del af projektet blev gennemført af Bente Jensen, professor mso DPU/AU og Maria Marquard, Specialkonsulent, DPU/AU og dansk NVL koordinator.

Læs artikel om den danske del af VALUE (teori og praktisk gennemførelse) her (pdf).

Læs DialogWeb-artiklen om VALUE-projektet "Samarbejde styrker arbejdet med diversitet" her.