Leikn's nye hjemmeside taget i brug

 

 
Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke livslang læring i landet. Forbundet vil bidrage til en aktiv diskussion om livslang læring, øge informations formidling, kommunikation og samarbejde mellem livslang læringscentre og myndighederne på den ene side og fremme internationelt samarbejde på den anden side. Ret til medlemskab har alle undervisningsorganisationer eller selvstændige foreningsforbund som har det hovedmål at tilbyde undervisning for voksne, arbejder på samfundsmæssigt grundlag (non-profit) med almen velfærd, er selvstændige virksomheder og arbejder udenfor det traditionelle skolesystem.
Se hjemmesiden www.leikn.is