Leonardo-besøk hos Vox

 
Vox, ved Torild Nilsen Mohn, er nordisk representant i dette Leonardo-prosjektet og har ansvar for å informere om hva landene i Norden gjør i forhold til arbeid med realkompetanse.
Prosjektet har pågått i et år, og er i gang med å analysere eksemplene de har samlet inn. Analysen skal brukes for å påvirke policy og regelverk i samarbeidslandene.
Prosjektet, som kalles VPL2-Managing European Diversity, skal være ferdig om et år. Da skal de gode eksemplene samles på en web-side. Og kanskje blir noen av dem filmatisert.
Mer informasjon kan du finne på www.vpl4.eu