Lisää yhteistyötä ammattioppilaitosten ja yritysten välille

 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin ammattioppilaitosten ja yritysten välisen tiedon kehittämiseen ja innovaatioihin liittyvää yhteistyötä kolmesta eri näkökulmasta: innovaatiot ja yrityksen kehittäminen (joka merkitsee tuotteiden ja työtapojen kehittämistä); yrittäjyys opiskelijoiden keskuudessa; sekä yrityksen ja ammattioppilaitoksen yhteistyössä suunnittelemat, yrityksessä tapahtuvat täydennyskoulutukset. Raportissa kuvaillaan useita onnistuneita esimerkkitapauksia. Tutkimuksessa myös todetaan, että tällä alueella on paljon käyttämätöntä potentiaalia, ja annetaan useita konkreettisia suosituksia yhteistyön edistämiseksi.

Raportti (tanskaksi): Dea.nu