Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

 
Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä syksynä yhteensä yhdeksän kurssia aiheesta. Koulutuksen toteuttavat Nationellt Centrum för sfi (ruotsi vieraana ja toisena kielenä -opetuksen kansallinen keskusjärjestö) ja Sveriges Kommuner och Landsting (kunta- ja maakuntaliitto).
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi