Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 
Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.

Dette var et af hovedspørgsmålene, som blev diskuteret til et møde i Socialministeriet den 15. juni, som socialminister Eyðgunn Samulesen havde taget initiativ til. Indenfor socialforvaltningen, Almannaverkið, og revalideringsinstitutionen Dugni, som begge var repræsenteret til mødet, har de hver i sær mange års erfaring med at hjælpe borgere med nedsat funktionsevne eller andre udfordringer ud på arbejdsmarkedet igen. Ud over disse deltagere havde ministeren inviteret repræsentanter for vejlederuddannelsen på Færøernes Universitet og NVL. I sit oplæg om livslang vejledning gav Deirdre Hansen, MA studerende i vejledning, mødesdeltagerne et godt indblik i, hvad LLV er, overblik over hovedelementerne i en færøsk strategi for LLV, samt bidrag til diskussion om, hvordan LLV kan bidrage til livslang læring, voksenuddannelse, øget livsværdi, arbejdsmarkedstilknytning og nødvendigt samarbejde på tværs af sektorer. Afslutningsvis understregede ministeren, at der vil blive fulgt op på resultaterne fra dette møde, og at i forbindelse med regeringens arbejde med at få etableret voksenuddannelse på Færøerne kommer LLV at indgå som en integreret del.

Læs mere om mødet