Lærere i den videregåendeskolen streiker

Lærere i den videregående skolen ble tatt ut i streik ved midnatt den 16. mars og undervisning i de fleste av landets videregåendeskoler er avlyst. Forhandlinger har foregått siden i starten av desember men partene står fortsatt langt fra hverandre.

 

Omtrent 1900 lærere og ledere er tatt ut i streik som påvirker rundt 20 000 elever. Partene, lærere og arbeidsgiver, staten, står fortsatt langt fra hverandre.  
Konflikten angår både lønn og arbeidsvilkår. 
Betingelsene for en lønnsøkning er endringer i arbeidsvilkår som knytter seg til planer om å korte ned studietiden ved den videregående skolen. I dag tar studier til avgangseksamen i den videregående skole på Island fire år men regjeringen har planer om å korte studietiden ned til tre år.   

Mere på islandsk: Ruv.is