Lærere med undervisningskompetanse har aldri vært så mange

 

 

Høsten 2011 utgjør menn 19,9 % av ansatte ved undervisning og det er første gang at deres andel kommer under 20 %. 1998 var 59,1 % lærere yngre enn 45 år. Høsten 2011 er andelen ned på 47,5 %. Gjennomsnittsalder medarbeider ved undervisning er nå 45,3 år.

Mer på Islandsk: Menntamalaraduneyti.is