Læring mellen uddannelse og arbeidliv: Keynotes

 

 

KEYNOTES

Från konferansen Læring mellem uddannelse og arbeidsliv, Odense 5 maj 2015

Gå till konferansens huvudsida I workshops

Uddannelse og arbejdsliv: en eller to verdener?

Hanne Leth Andersen er rektor og professor i universitetspædagogik på RUC. Hun har gennem mange år beskæftiget sig med uddannelsespolitik og spørgsmål om, hvordan man arbejder med og dokumenterer kvalitet. I oplægget belyses, hvordan forskellige forestillinger om uddannelsernes samfundsmæssige betydning sætter sig spor i uddannelsespolitikken såvel som i uddannelserne.

Læring mellem uddannelse og arbejdsliv. Hvad er problemet?

Bjarne Wahlgren er professor i voksenpædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet. Han har de senere år især arbejdet med aktuelle temaer som ”Transfer” og ”Fra ufaglært til faglært”. I oplægget præsenteres transfer og realkompetence som to aktuelle perspektiver på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv.

Læring mellem uddannelse og arbejdsliv set fra et virksomhedsperspektiv

Lone Folmer Berthelsen er erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri. I oplægget rejses spørgsmål om, hvordan virksomhederne får de kompetente medarbejdere, de efterspørger, hvordan samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan styrkes med henblik på optimal anvendelsesværdi af kompetenceudvikling. Hvad er udfordringerne set fra et virksomhedsperspektiv, og hvordan kan de imødekommes.