Læring på arbeidsplassen – hindringer

 
Nettverket som arbeider med Hindringer i arbeidslivet hadde møte på Island i september 2007. Fra venstre ses NVL-koordinator Ellen Stavlund, Thor Ingi Danielsson, Maja.Björklund, Alfredo de la Nuez, Györgyi Csató og Juan Pablo Orieta, (Teija Enoranta var ikke tilstede). Nettverket som arbeider med Hindringer i arbeidslivet hadde møte på Island i september 2007. Fra venstre ses NVL-koordinator Ellen Stavlund, Thor Ingi Danielsson, Maja.Björklund, Alfredo de la Nuez, Györgyi Csató og Juan Pablo Orieta, (Teija Enoranta var ikke tilstede).

NVL har etablert et nordisk nettverk bestående av representanter fra forskjellige sektorer som ønsker å samle inn, spre og drøfte informasjon om situasjonen i Norden for grupper som møter hindringer. I denne sammenheng spesielt innvandrere og funksjonshemmede. Hvilken kunnskap trengs i samfunnet, på arbeidsplassen og hos den enkelte for at alle skal kunne oppleve seg som aktive og verdsatte medarbeidere? Nettverket vil etablere møteplasser som seminarer/konferanser, legge informasjon på www.nordvux.net og forslå tiltak.

Nettverket kom i løpet av erfaringsutveksling og diskusjoner fram til at det ønsker å jobbe videre med noen prioriterte utfordringer;

1. Hvordan kan den Nordiske velferdsmodellen bidra til å utvikle og dra nytte av alles ressurser. 

Den nordiske måten å tenke velferd på er blitt en modell for EU. Norden er øverst på lista for likhet. Likevel ser vi at forskjellene øker også i våre land. De som har mest får mest og gapet blir større til de som har minst. Greier vi å videreutvikle modellen slik at den er til for alle? Les mer... 

2. Hvordan hindre stereotype og holdningsnegative uttalelser i mediene, hos arbeidsgivere, medarbeidere og myndighetene? 

Mediene har et ansvar for å kvalitetssikre stoffet og nyhetene de legger ut. I saker som kan forsterke stereotype holdninger er det spesielt viktig. Nyhetsironien -du skal ikke ødelegge en god sak med dårlige fakta gjelder i høy grad i saker der mytene forsterker og spisser innholdet. Les mer... 

3. Hvordan få spredt forskning, utviklingsarbeid, prosjekterfaring og kunnskap på området, slik at det blir felles kompetanse?

Historier om tydelig og synlig diskriminering får lett plass i mediene. Men vi trenger saklig og jevn informasjon og kunnskap om hva som skjer og hvorfor. Ikke minst trengs det innsikt i hvilke muligheter som ligger i et ekte mangfold i samfunn og arbeidsliv. Det ligger mye kunnskap i forskning og prosjekter. Les mer... 

4. Hvordan øke hvert individs selvfølelse og dermed motivasjon for å delta på arbeidsmarkedet? 

Kan alle mennesker delta i arbeidslivet dersom de er friske? Eller hvor frisk må man være for å kunne delta?
Arbeidslivet er krevende. Det krever effektivitet og inntjening, spesielt i vår globale verden. I Norden prøver vi via lovgivingen å legge til rette for at arbeidsmarkedet skal fungere inkluderende. Likevel ser vi at stressnivået øker, at flere og flere ikke deltar. Det utvikler seg et sosialt gap mellom de som er med og de som ikke er med.
Les mer... 

5. Må alle i lønnet arbeid for å bli betraktet som en verdig samfunnsborger? 

En sunn og god økonomi er et viktig grunnlag for et godt samfunn. Næringslivet er en grunnleggende viktig økonomisk aktør.
Slik det er i dag er det bare lønnet arbeid som gir sosiale muligheter og goder.
Nätverket har avslutat sitt arbete våren 2009 med publikation av de insamlade erfarenheterna.  Les mer...

Nätverk: Äldre i arbetslivet

Faktablad (pdf) 

New Report:
Active Learning and Ageing at Work:

New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries
Pdf 
 

Relaterade artiklar 
DialogWeb 1/2008
DialogWeb 8/2007
DialogWeb 4/2006
Becoming more visible (Finland)
Tosidig ansvar for inkludering på arbeidsplassen (pdf)
Artikel: Energi i bruk

Møter i 2009

Arbeid er målet!

Seminar i Finland 5-6 mai

Det er ikke en selvfølge for alle å være en naturlig del av arbeidsmarkedet. I vår tid er arbeidsmarkedet stramt og krevende. Det kan oppleves  som det er tilpasset de yngste og friskeste. Mangel på kunnskap og innsikt hos arbeidsgiver  kan være årsak til at mange har problemer med å få være en naturlig del av et arbeidsliv.
Et seminar i Finland presenterte løsninger. Les mer om mulighetene...

Sammanfattning (pdf)

Kvaliteterne i folkeoplysningens læringsrum

Seminar i Danmark 11. mars

Hvilke kvaliteter er særlige for den folkeoplysende pædagogik, når det handler om at skabe motivation for læring – især når det handler om dem, der er mindst motiverede på forhånd?

Indbydelse (pdf)

Møter i 2008

Nettverksmøter:

13. mars i Oslo
7 – 9. november i Budapest

Nasjonale konferanser: 

28. mai på Island
Referat fra seminariet (pdf) 

20. oktober i Oslo
Program (pdf)
Hva motiverer for læring? (pdf)
2228