Læringsambassadører

 
Kompetanse er nøkkelen til å mestre nye livssituasjoner. Kompetanse er et bredt begrep. Det kan dreie seg om formell kunnskap, kunnskap tilegnet på forskjellige læringsarenaer, og erfaringer fra forskjellige livssituasjoner. All denne kunnskapen hos den enkelte og i samfunnet og hvordan vi bruker og utvikler den er vår viktigste verdiskaping. Derfor er det nødvendig både å oppmuntre til læring og å respektere og synliggjøre den kunnskapen som finnes.

Mange vet ikke at de sitter på kunnskapskatter, andre trenger oppmuntring og rollemodeller for å se verdien av aktiv læring.
På denne siden vil vi presentere gode ambassadører for læring og utvikling. De har kunnskap på forskjellige nivåer og har gått forskjellige karriereveier, men har til felles at de ønsker å motivere andre til å se læring og kunnskap som veien til nye muligheter. Læringsambassadørene forteller gjerne sin historie og formidler sine refleksjoner på seminarer og konferanser. De er opptatt av tilgjengelighet, kvalitet, og alternative veier til læring. 

Confintea VI

NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.
Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt.
Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice.
En fullsatt sal deltok interessert i debatten
Du kan lese mer her:
PDF 
 

>> Länkar / Dokument 
Tema: Lika möjligheter
Prosjektet læringsambassadør (pdf) 

Relaterade artiklar

DialogWeb 1/2008 | 3/2006
Presentation of the project
The Learners` Voice - a Nordplus Voksen project
I arbeidet med å motivere til læring, er de lærende selv en nøkkel til riktig strategi og gode løsninger.
Prosjektet The Learners` Voice har forfattet en håndbok som er tenkt å være en hjelp i arbeidet med å engasjere lærende som likeverdige aktører i arbeidet med å utvikle gode tilbud. Håndboken benyttes også som inspirasjon i det internasjonale nettverket: Global Learner's Network.

Handbok (pdf)
Presentation of the NVL network
Learning Champions (pdf)
2455