Lukioiden toimintakulttuuriin halutaan lisää yhteistyötä ja keskustelua yhteisistä päämääristä

 

Nämä tulokset ja johtopäätökset käyvät ilmi lukion opetussuunnitelman ja tuntijaon arvioinnista, jonka Koulutuksen arviointineuvosto teki vuosina 2009 - 2010. Kansalliseen arviointiin kerättiin tietoa oppilaitoksilta, rehtoreilta, opettajilta ja ylioppilaslautakunnan sensoreilta.

Lisätietoja: www.edev.fi/portal/ops_lukio

1299