Lyckad nordisk satsning på integration

Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

 

Det var norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet som valt att sätta frågan om inklusion högst på agendan. Med hjälp av workshops, paneldebatt, studiebesök och key notes belystes frågan på ett mycket mångsidigt sätt. Utgångspunkten var tre olika huvudspår. Språkets betydelse och roll, förutsättningarna för att integreras i arbetslivet och civilsamhället styrde diskussionen, hela tiden med utgångspunkt i lärande och vilken/vilka roller lärande har i integrationsprocessen. Snarare än högtidliga deklarationer handlade Bergen om att se på konkreta utmaningar och söka gemensamma lösningar. Det visade sig att det finns mycket kring integrationsfrågor som vi har, eller skulle kunna ha, gemensamt i Norden. 

Material från konferensen finns redan på webben, och mer publiceras hela tiden.

Läs mer